Sidebar

Vijesti

807580.4

Za Vaš poslovni uspjeh potrebne su Vam usluge kvalitetnog računovođe koje vam nudimo i to:

* Kompletno finansijsko, robno-materijalno i ostala analitička knjigovodstva ,

* Blagajničko poslovanje i poslovi finansijske operative

* Obračuni i izvještaji: poreski ( PDV, porez na dobit, porez na dohodak i ostali porezi), statistički, LP i ozvještaji o poslovanju pravnih i fizičkih lica

* Izrada GPD za fizička lica (građane)

* Poreski i računovodstveni konsalting u najširem smislu

* Vlasnik agencije - certificirani računovođa, (magistar ekonomije sa dugogodišnjim iskustvom) - na usluzi Vam je 24 sata!

* Info tel: 061 140 414

* Više informacija na web: www.euro-work.ba

ISKUSNI

1

OBRAZOVANI

obrazovani

SIGURNI

sigurni

Kontakti

Ragib Šišić mr. ecc
Vlasnik i CR
033/424-500
061/140-414
eurowork@bih.net.ba
dzemra@bih.ne.ba

Mensada Karić
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/228-419

Minela Kapo
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/516-138

Amra Nuhanović
finansijski knnjigovodja
033/424-502
061/903-347
pr.amra@euro-work.ba
Email:info@euro-work.ba