Sidebar

Kontakti

Ragib Šišić mr. ecc
Vlasnik i CR
033/424-500
061/140-414
eurowork@bih.net.ba
dzemra@bih.ne.ba

Mensada Karić
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/228-419

Minela Kapo
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/516-138

Amra Nuhanović
finansijski knnjigovodja
033/424-502
061/903-347
pr.amra@euro-work.ba
Email:info@euro-work.ba