Sidebar

Usluge

Priprema prijava i odjava zaposlenih

Vođenje dnevnika i glavne knjige prema važećem analitičkom kontnom okviru

Obračun plata, autorskih honorara, isplata po ugovoru o djelu i svih drugih vrsta isplata

Evidentiranje poslovnih transakcija u skladu sa domaćim zakonima koji regulišu računovodstvo i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama

Izrada raznih ugovora (po potrebi u saradnji sa advokatom)

Uređenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva za nalogodavca

Analitička evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije, analitička evidencija kupaca i dobavljača i ostalih obaveza i potraživanja

Potpuna i planska evidencija (kontiranje i knjiženje) svih poslovnih događaja na osnovu vjerodostojne dokumentacije

Robno-materijalno knjigovodstvo (izrada kalkulacija, otpremnica, evidentiranje maloprodaje/veleprodaje po poslovnim jedinicama),

izrada analiza, projekcija i zahtjeva za kreditne aplikacije klijenta, te priprema potrebne dokumentacije

Obračun PDV-a sa potrebnim evidencijama (KUF i KIF) i predaja izvještaja Upravi za indirektno oporezivanje

izrada finansijskih izvještaja (godišnjih i periodičnih),

Prijava komunalne takse za tekuću godinu

Izrada godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima, GIP 1022

Boravišne i radne dozvole za strance

Izrada godišnjeg izvještaja/utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti, obrazac SPR-1053 sa pratećim obrascima

Godišnja prijava poreza na dohodak GPD-1051

Izrada izvještaja za Centralnu banku za strane ulagače

Ocjene poslovanja, porezno savjetovanje

Vođenje blagajne,izrada i obračun putnih naloga u zemlji i inostranstvu i drugi obračuni po nalozima klijenata

Arhiviranje knjigovodstvenih dokumenata, koje je predao nalogodavac i njihovo pohranjivanje na elektronskim nosiocima podataka

Cijene

O.R. za računovodstvo, finansijski i porezni konsalting nudi:

- Računovodstvene usluge,
- Finansijsko savjetovanje,
- Porezno savjetovanje,
- Porezni i računovodstveni konsalting u najširem smislu
I to za velika, srednja i mala preduzeća, udruženja, neprofitne organizacije, kao i preduzetnike-samostalne obrtnike.

Usluge su kvalitetne, efikasne, blagovremene i što je najbitnije jeftine.

Okvirne (najniže) cijene usluga se kreću:
- Za d.o.o. od 200 KM i više
- Za samostalne obrtnike - preduzetnike od 50 KM i više ,
- Za udruženja i neprofitne organizacije od 100 KM i više.
Krajnja (gornja) visina cijene zavisi od obima poslova i vrste djelatnosti korisnika.

PRAVILNICI

Našim klijentima (komitentima) nudimo pomoć u izradi ili izradu potrebnih Pravilnika koje su moraju imati za poslovanje jer ne posjedovanjem istih u postupku kontrole od strane inspekcijskih organa bićete SANKSIONISANI.

Ovisno o veličini firme, broju zaposlenih i vrste djelatnosti neophodni su vam sljedeći pravilnici (eventualno odluke) i to:

– Izradu Statuta društva
– Pravilnik o općim uslovima poslovanja
– Pravilnik o računovodstvu
– Pravilnik o računovodstvenim politikama
– Pravilnik o formiranju cijena
– Pravilnik o radu
– Pravilnik o zaštiti na radu
– Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
– Pravilnik o zaštiti od požara
– Pravilnik o finansijskom poslovanju
– Pravilnik o blagajničkom poslovanju
–Za PDV obveznike potreban je i Pravilnik o dozvoljenom kalu, rasturu, kvaru i lomu

CIJENA USLUGE:

SET PRAVILNIKA ZA NAŠE KOMITENTE PO CIJENI OD: 500.- KM

ZA SVE DRUGE KORISNIKE JE: 650.- KM

Kontakti

Ragib Šišić mr. ecc
Vlasnik i CR
033/424-500
061/140-414
eurowork@bih.net.ba
dzemra@bih.ne.ba

Mensada Karić
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/228-419

Minela Kapo
finansijski knjigovodja
033/424-502
061/516-138

Amra Nuhanović
finansijski knnjigovodja
033/424-502
061/903-347
pr.amra@euro-work.ba
Email:info@euro-work.ba