Vijesti

807580.4

Za Vaš poslovni uspjeh potrebne su Vam usluge kvalitetnog računovođe koje vam nudimo i to:

* Kompletno finansijsko, robno-materijalno i ostala analitička knjigovodstva ,

* Blagajničko poslovanje i poslovi finansijske operative

* Obračuni i izvještaji: poreski ( PDV, porez na dobit, porez na dohodak i ostali porezi), statistički, LP i ozvještaji o poslovanju pravnih i fizičkih lica

* Izrada GPD za fizička lica (građane)

* Poreski i računovodstveni konsalting u najširem smislu

* Vlasnik agencije - certificirani računovođa, (magistar ekonomije sa dugogodišnjim iskustvom) - na usluzi Vam je 24 sata!

* Info tel: 061 140 414

* Više informacija na web: www.euro-work.ba